top of page

שיעור 24

הקושות

שיעור 24


האנטומיה היוגית
חמשת הקושות בתרגול היוגה
מודל 5 הקושות מאפשר לנו להתבונן על הגופנפש שלנו בראייה רב מימדית. הראייה הזו מאפשרת לנו לקבל תמונה יותר שלמה, יותר עמוקה של הוויתנו האישית והקולקטיבית.
נוכל לבצע את ההתבוננות בהתייחס לאלמנטים שונים כמו נשימה, אסנה ספציפית, או בתנוחת הרפיה כמו שוואסנה. נוכל להשתמש בקושות ככלים להתבוננות עמוקה וכן ככלים להתפתחות רוחנית, העצמה והרחבה של המודעות והתודעה.
אפשר לבחון את המודל תוך התבוננות באסנה ספציפית על רבדיה השונים. כדאי לבחור אסנה / תנוחה שאפשר לשהות בה לאורך זמן על מנת שניתן יהיה לבצע חקירה מעמיקה. בחרתי לדוגמא את התנוחה "סופטה בדאקונאסנה" שנקראת גם תנוחת האישה ודומה לפרפר שכנפיו פתוחות לצדדים בשכיבה על הגב.
ברובד של אנמיה-קושה שזהו הרובד הפיזי, נתבונן על מנח הגוף על הקרקע, התחושות הפיזיות באזור האגן ומפרק הירך. ההבדלים בתחושה הפיזית בין שני צדי האגן. הפתיחה שנוצרה בירך, רמת הנינוחות שנוצרת במפרק הירך או אולי האי-נוחות. התחושות בגב התחתון. מנח עמוד השדרה על המזרון. נתבונן האם אנו זקוקים לעזרים כמו בולסטר מתחת לעמוד השדרה או הגבהות תחת הברכיים על מנת לאפשר נינוחות בגוף. ניצור מצב של יציבות נינוחה. "סטהירם סוקם אסנם".
ברובד של פרנאמיה-קושה, שזהו הרובד האנרגטי (פראנה - אנרגיית החיים הזורמת בגוף), נתבונן על זרימת הפראנה בגוף. נתבונן בנשימה שלנו. נחוש את רמת הערנות/ שלווה בזרימה האנרגטית. זה יכול להתבטא באופי הנשימה, בדופק, בתגובות העצביות שלנו: האם אנחנו דרוכים או שלוים. האם קל לנו למצוא שקט פנימי, או שיש תחושה של בערה ואש. האם קל לנו לעצום עיניים. להיות בשקט. ננסה לייצר רגיעה במערכות הפנימיות באמצעות התבוננות בנשימה, התמקדות באזור הבטן, הזמנה של נשימות עמוקות ומלאות. השלווה שתיווצר תשפיע גם על מערכת העצבים והמערכת האנדוקרינית. מערכת העצבים הפרה-סימפטטית תגבר על הסימפטטית ותאפשר וויסות הורמונלי. נתבונן בזרימה של הנשימה באזורים שונים בגוף. נדמיין נשימה לאגן. נמלא את האגן באור. נדמיין תחושה של התרחבות, ריווח.
ברובד של מנומיה-קושה נתבונן בדפוסים מנטליים רגשיים. נתבונן בשני צדי האגן: האם עולים דמויים, תמונות, רגשות, זכרונות מהעבר. מה זה מעורר בנו מבחינה רגשית? האם ניתן לווסת את הרגשות/הצפה/מחשבות בלתי פוסקות באמצעות התבוננות באנמיה-קושה ובפרנמיה-קושה. התבוננות בנשימה ובתחושות בגוף.
ברובד של ניאנה-מיה-קושה. האם עולות תובנות, האם האני הפנימי מייצר הכוונה. אולי מסר פנימי. אולי נוכל ליצור דיוק בהתכווננות. אולי מתקבלת החלטה על התלבטות שליוותה אותנו. אפשר להתייחס לאסוציאציות שעולות. להתחבר לאינטואיציה עמוקה.
וברובד של האננדה – נמלא את הגוף בהודייה. נברך על המקומות בגוף בהם יש לנו תחושות נעימות. על זכרונות חיוביים מהיום הזה, ואולי על הרגע הזה שהביא עמו מסר. נחייך בגוף הפיזי וניתן לתחושות להיספג בכל שאר הרבדים.

bottom of page