top of page

שיעור 2

עקרונות התומכים בתרגול הרוחני

שיעור 2

עקרונות התרגול-
הקשבה- פרטיהרה, התכנסות החושים. הפניית המבט פנימה, אל הכאן והעכשיו הנמצא ברמת התחושות ועזיבה של התכנים ההכרתיים. יצירה של מרחב פנימי חופשי בתוך הגוף ומקום להתחדשות והכלת השינוי. היכולת לשחרר את ההתעסקות האינסופית בחשיבה והיות באינטימיות עם עצמנו.
בהנדה- שער אנרגטי בגוף. על ידי שימוש נכון בהן והפניית המבט אליהן בתרגול הן תומכות ומווסתות את זרימת הפראנה. שימוש בשלושת הבהנדות: מולה (הבסיס), אודיאנה,(הבטן) ג'אלנדרה,(גרון) תומך בתהליך המודעות וההתקרבות לעצמנו.
דרישטי- נקודת המבט. הכיוון אליו אנו מפנים את מבטנו הוא גם הכוונה שלנו. הגוף שלנו נע בעקבות המבט. הדרישטי תומכת בריכוז ובמדיטציה. יש 9 דרישטי: האגודלים (angusta ma dyai), שמיים (urdhva), קצה האף (nasagrai), בין הגבות (broomadhya), הטבור (naabi chakra), כף היד (hastagrai), צדדים ימין / שמאל prasva), בהונות (padhyoragrai).
פראניאמה- זרימה של הפראנה, אנרגיית החיים בגוף. הגוף הוא הכלי החומרי לרוח, הגוף הוא הסיפור האישי, עם המידע שאגור בתוכו. כאשר על ידי התנוחות והנשימה אנו מזרימים בתוך הגוף את האנרגיה אנו יוצרים נגישות לאזורים מסוימים, נפתחים לתובנות ומשחררים חסימות. יוצרים קשר אינטימי ועמוק יותר עם החיים ושחרור מכבלים.
אוג'אי- נשימה ברצף של שאיפה ונשיפה עם דגש על הג'אלנדרה בהנדה, ההיצרות בגרון וכוונה לאורך קו האמצע של הגוף. יש כאן שימוש בשלושת הבהנדות וויסות אנרגטי ממתחת לזנב עד אל מעל הקודקוד.
אסנה/תנוחה- המנחים מאפשרים נגישות לאיזורים שונים של הגוף, המגע אל התחושות השונות בגוף נוצר על ידי המודעות. במקום הזה משתחררת אנרגיה, נוצר איזון בין עודף וחוסר וסנכרון בין הרבדים השונים בגוף ובנפש. התרגול של האסנה משרת את הפראניאמה, הזרמת האנרגיה, וביחד הם משרתים את תהליך השחרור.
ויניאסה- זרימה מתמדת. שינוי. מעבר ממצב למצב. התנוחות הן כמו המצבים בחיים, לפעמים ככה ולפעמים ככה, האדם לא נתקע בהזדהות על המצב אלא מתוך תחושת הרצף מבין את עצם הוויתו כמשקיף על הכל. העד השקט שנמצא שם תמיד, אך אינו המצב עצמו.
האסנה יכולה להיות פשוטה או מאתגרת כמו המצבים בחיים. התרגול הוא תמיד לתת עדיפות לנשימה על התנוחה ולשמור על הקשר המודע לפראנה.המשאלה בחיים היא לחיות מתוך הקשר פנימה לאנרגיה ולשחרר את הסיפור שיש לנו בראש ואת הצורה החיצונית.


bottom of page