top of page

שיעור 17

כיווץ והתרחבות- שימת לב לתחושות

שיעור 17

אנא מיה קושה- נעים לי לא נעים לי, בא לי לא בא לי. הסדרה הראשונה עובדת על האנאמיה קושה. היוגה פועלת לפי מה שמיטיב ולא לפי מה שנעים

bottom of page