top of page
YoSee -77.jpg
64053.jpg
אשטנגה יוגה ויניאסה

תרגול דינמי בעל רצפים קבועים המשלב בתוכו ויניאסות (מעברים) מתנוחה לתנוחה כדוגמת הברכה לשמש. תרגול האשטנגה מפתח יפה את הריאות ואת נשימת האוג׳אי. הסנכרון בין התנועה והנשימה מייצר את האלמנט המדיטטיבי בתרגול.

64053.jpg
ויניאסה

תרגול יצירתי וזורם במעבר מתנוחה לתנוחה.
דגש על סנכרון בין תנועה ונשימה.

YoSee -42.jpg
YoSee -78.jpg
64053.jpg
ויני

תרגול עדין ומדיטטיבי. עובד על אורך נשימה.
מעמיק את ההתבוננות.

64053.jpg
ויג׳ננה

תרגול על פי עקרונות: השתרשות, התרחבות, מידתיות, כוונה,
נשימה, הרפייה, התכנסות.

YoSee -61.jpg
YoSee -18.jpg
64053.jpg
האתה

 יוגה קלסית. תרגול אסנות עם דגש על הרפייה.

bottom of page