top of page

יום היוגה הבינלאומי

ברכות לשמש, נשימות ואמבטיית קרח

  • שעתיים 30 דקות
  • 200 שקלים חדשים
  • Mazor

תיאור השירות

לכבוד יום היוגה הבינלאומי נתרגל את התרגול המסורתי של 108 ברכות לשמש ואח"כ נטבול באמבטיות קרח


מפגשים קרובים


פרטי איש הקשר

  • מושב מזור, Israel


bottom of page