top of page
64053.jpg

לפני ההארה חטבתי עצים שאבתי מים, אחרי ההארה חטבתי עצים שאבתי מים.

 

מה חשוב יותר הפעולה או הכוונה שבתשתית הפעולה?

 

בהתחלה פעלתי בעולם על מנת להתנסות ולצבור עוד ידע דרך החוויות, היה לי מה להרוויח ומה להפסיד והייתי בחיפוש אחרי משהו.

 

באיזשהו שלב הבנתי את התכלית וגיליתי את מהות העצמיות ושם החיפוש נפסק. החיים ממשיכים ואיתן הפעולות בעולם אבל ממקום אחר. מתוך הבנת האחדות, הרצון להיטיב עם עצמנו ועם האחר, להגשים את הכמיהה לטוב.




Comments


bottom of page