top of page
64053.jpg

יאללה תשחררו

''אדם חייב להיות מוכן לוותר על מי שהוא, כדי להפוך למי שהוא יכול להיות'' אלברט איינשטיין


כפיפות לפנים ביוגה נקראות surrender poses תנוחות כניעה.

בפני מי אנחנו נכנעים?

על מה אנחנו מוותרים?


האגו הוא עקשן ולא רוצה להשתחוות בפני אף אחד. אבל כשאנחנו מתמסרים אנחנו מרגישים הכי טוב בתוכנו, דוקא מתוך ההרפיה של אחיזת האגו.

ויתור יכול להתפס כחולשה אך למעשה להיות הפגנת כוח.

בהבנת הכוח הפנימי, יש אפשרות להתמסר, לוותר על דברים ולדעת שאתה שלם, לא חסר לך דבר.

כאשר אנחנו מחוברים לעצמנו, אל הכמיהה לטוב, אנחנו רואים אותה גם אצל האחר, במקום הזה מה שהיה פעם נראה כויתור יכול להראות עכשיו כרווח. נתינה וקבלה אחד הם.

נמסטה

Comments


bottom of page