top of page
64053.jpg

חג עצמאות שמח

חג עצמאות שמח לישראל!

עצמי ועצמאות הן מאותו שורש.

 אם אין לנו את עצמנו איך נוכל להיות עצמאיים?

רק מתוך טיפוח הקרבה לעצמנו נוכל לרכוש עצמאות ולהגיע לחופש.

תרגול היוגה הוא בראש ובראשונה שחרור מהתניות ודפוסים הכרתיים וריגשיים, ומכך שחרור הגוף וחיבור לעצמנו כאן ועכשיו.

כל עוד אנחנו בלופים המחשבתיים החזרתיים שלנו אנחנו לא חופשיים ולא עצמאיים, אלא ממשיכים את כדור השלג המתגלגל הנקרא קרמה.

במפגשים הקרובים אנחנו ממשיכים לתרגל את החיבור שלנו לעצמנו ולעצמאות שלנו.

מוזמנים באהבה

 חג עצמאות שמח!פוסים הכרתיים וריגשיים, ומכך שחרור הגוף וחיבור לעצמנו כאן ועכשיו.

כל עוד אנחנו בלופים המחשבתיים החזרתיים שלנו אנחנו לא חופשיים ולא עצמאיים, אלא ממשיכים את כדור השלג המתגלגל הנקרא קרמה.

במפגשים הקרובים אנחנו ממשיכים לתרגל את החיבור שלנו לעצמנו ולעצמאות שלנו.

מוזמנים באהבה

 חג עצמאות שמח!

Comments


bottom of page