top of page
64053.jpg

דרישטי drishti

היום בתרגול שמנו דגש על דרישטי


דרישטי- הרואה, נקודת המבט, הכיוון או הכוונה.


אחד הדברים שיוצרים את הריכוז באימון יוגה, הוא הדרישטי, היכולת לרתק את תשומת הלב שלנו לדבר מסויים לאורך זמן.


ההכרה שלנו באופן טיבעי קופצנית, וכל הזמן עוברת מדבר לדבר. התרגול הוא לקבע אותה על דבר אחד על מנת להשקיט את התנועתיות., כמו שקושרים סירה לעמוד על מנת שלא תברח.


אימון ב"דרישטי" נקודת מבט , הוא כלי מצויין להרגיל את עצמנו לשים לב לאן אנו מפנים את תשומת הלב שלנו.


בתנוחות היוגה המאתגרות את שיווי המשקל קיבוע המבט על נקודה אחת תורם ליציבות.


בהקשטות אם ארים את המבט אל בין הגבות, עצם החזה תעלה יותר וההקשטה תהיה חדה יותר.


בפיתולים, אם אסתכל מעבר לכתף אעמיק את הפיתול בגב ואוסיף פיתול גם בצוואר.


במדיטציה אנחנו מפנים את תשומת הלב אל הנשימה וכך יוצרים השקטה של הגלים בהכרה.


במדיטציות אנליטיות אנחנו משתמשים במבט חוקר, מפנים את כל תשומת הלב שלנו לאלמנטים בפנימיותנו, כך אנחנו רואים אותם בזום-אין ומגלים על עצמנו דברים שקודם לא ידענו.


ועכשיו קצת על איך דרישטי מוצגת על ידי סיפור במיתולוגיה ההינדית:


כשהפנדאבים היו צעירים, הם התאמנו תחת דרונה, אמן הלחימה. דרונה רצה לבדוק את אישוניו, אז הוא תקע ציפור צעצוע בעץ וביקש מכולם לכוון את הקשתות שלהם לעין שלה. כשהוא שאל אותם מה הם יכולים לראות, הפנדאבות נתנו תשובות שונות, כמו הציפור, העלים, העץ וכדומה, והתגעגעו. רק ארג'ונה, בלי להחמיץ פעימה, אמר שהוא לא יכול לראות יותר מאשר את עין הציפור. מרוצה, דרונה ביקשה מארג'ונה לירות. החץ של ארג'ונה פילח את עין הציפור בצורה מושלמת.

Comments


bottom of page