top of page
64053.jpg

אי שם מעבר לדעות ה'נכון' וה 'לא נכון' ישנו שדה. אפגוש אותך שם... (ג'אלאל אדין רומי)

יוגה היא אותו מקום טרנסנדנטלי, כלומר מעבר להכרה, אשר אין בו שיפוט וביקורת. כאשר האדם תחת תפישת האגו, שם קיימת תחושת הנפרדות, ושם התפיסות הסוביקטיביות יוצרות מצבים של דואליות- טוב ורע, נכון ולא נכון, צודק וטועה, רווח והפסד, שמחה ועצב... הדואליות מטלטלת אותו בין צמדי הניגודים ויוצרת סבל (דוקהה-צמצום המרחב הפנימי)

היוגה היא אותו שער אל המודעות הטהורה, אל המצב האחדותי בו אנחנו חויים את השלם. במקום זה אנחנו פוגשים את טבענו העמוק והאמיתי ושם גם ניתן לפגוש את האחר.

כאשר אתה רואה את האחר מתוך הפרשנות הסוביקטיבית שלך ,אתה רואה אותו במידה בה אתה מסוגל לראות כרגע. רוב הזמן הראש עמוס ברשמים ואתה רואה את האחר בהתאם לצרכים והרצונות שלך. לצאת מעצמך ולראות את הדברים כפי שהם מצריך ניקוי מתמיד של ההכרה, תורת היוגה מציעה שלל של תרגולים, ניקויים והתנסויות מדיטטיביות על מנת לעזור למחפש למצוא דרך ישירה אל הא-ננדה, האושר הפנימי

נמסטה,

נינהComments


bottom of page