top of page
64053.jpg

איזון רגשי והרזייה

יוגה זה מרזה.

לא רק בגלל התרגול עצמו, אלא גם בגלל שזה מאזן את האכילה.

יוגה נותנת סיפוק, ומונעת אכילה ריגשית. יוגה ממלאה ומזינה אותנו נפשית ורוחנית ומייצרת הסתפקות במה שיש.

יוגה מאזנת הורמונלית. יוגה מרגיעה ומורידה רמות קורטיזול גבוהות הידועות כ''משמינות''. יוגה מחברת אותנו אל גופינו ומלמדת אותנו להקשיב לבטן.

 כל כך הרבה דברים טובים יש לי לומר על יוגה...קצרה היריעה מלהכיל. ועם זאת, למה לדבר? לעשות!


וגה זה מרזה.

לא רק בגלל התרגול עצמו, אלא גם בגלל שזה מאזן את האכילה.

יוגה נותנת סיפוק, ומונעת אכילה ריגשית. יוגה ממלאה ומזינה אותנו נפשית ורוחנית ומייצרת הסתפקות במה שיש.

יוגה מאזנת הורמונלית. יוגה מרגיעה ומורידה רמות קורטיזול גבוהות הידועות כ''משמינות''. יוגה מחברת אותנו אל גופינו ומלמדת אותנו להקשיב לבטן.

 כל כך הרבה דברים טובים יש לי לומר על יוגה...קצרה היריעה מלהכיל. ועם זאת, למה לדבר? לעשות!

Comentarios


bottom of page