top of page

כרטיסיה

350 ₪ ל5 שיעורים

(70 ₪ לשיעור)

מנוי לפעם בשבוע

260 ₪ לחודש

(עד 57 ₪ לשיעור)

מנוי חופשי חודשי

390 ₪ לחודש
(עד 43 ₪ לשיעור)

שיעור פרטי

220 ש"ח ליחיד

בתוספת 50 ₪ לכל תלמיד נוסף

שיעור בודד

80 ₪

שיעור ניסיון

תשלום סמלי של 40 ₪

מחירון

כרטיסיה פתוחה לשנה  700 ₪ ל10 שיעורים.
שיעור חד פעמי 80 ₪.
שיעור ניסיון 50 ₪.
שיעור פרטי 250 ש"ח ליחיד בתוספת 50 ₪ לכל תלמיד נוסף.
יוגה תרפיה 350 ש"ח לשעה פרטנית.

namaste

מנויים

חופשי חודשי
400 ₪ לחודש ב12 תשלומים
(עד 29 ₪ לשיעור)

פעמיים בשבוע
340 ₪ לחודש ב12 תשלומים
(37 ₪ לשיעור)

פעם בשבוע 
240 ₪ לחודש ב12 תשלומים
(53 ש"ח לשיעור)

 

חופשי חודשי
440 ₪ לחודש ב6 תשלומים
(עד 33 ₪ לשיעור)

פעמיים בשבוע
370 ₪ לחודש ב6 תשלומים
(42 ₪ לשיעור)

פעם בשבוע
270 ₪ לחודש ב6 תשלומים
(60 ₪ לשיעור)

חופשי חודשי
480 ₪ לחודש בחודשו
(עד 35 ₪ לשיעור)

פעמיים בשבוע
400 ₪ לחודש בחודשו
(44 ₪ לשיעור)

פעם בשבוע
290 ₪ לחודש חודש בחודשו (64 ₪ לשיעור)

  1. התשלום כולל דמי הרשמה וביטוח.

  2. התשלום הוא מראש, במזומן, בצ'ק ל-1 בחודש או בהעברה בנקאית לנינה שדות 224987 הבינלאומי סניף 038.

  3. את התשלום השנתי או החצי שנתי יש להעביר בהוראת קבע או ב12 או 6 צ'קים מראש ל1 לכל חודש.

  4.  לא ניתן להקפיא מנוי.

  5. אין החזרת כספים על אי הגעה לשיעורים מכל סיבה שהיא.

  6. שיעור פרטי ניתן לבטל עד 12 שעות לפני השיעור.

bottom of page