מחירון

כרטיסיה

350 ₪ ל5 שיעורים

(70 ₪ לשיעור)

מנוי לפעם בשבוע

260 ₪ לחודש

(עד 57 ₪ לשיעור)

מנוי חופשי חודשי

390 ₪ לחודש
(עד 43 ₪ לשיעור)

שיעור פרטי

220 ש"ח ליחיד

בתוספת 50 ₪ לכל תלמיד נוסף

שיעור בודד

80 ₪

שיעור ניסיון

תשלום סמלי של 40 ₪

  1. התשלום כולל דמי הרשמה וביטוח.

  2. התשלום הוא מראש, במזומן, בצ'ק ל-1 בחודש או בהעברה באמצעות אפליקציית ביט.

  3.  לא ניתן להקפיא מנוי.

  4. אין החזרת כספים על אי הגעה לשיעורים מכל סיבה שהיא.

  5. שיעור פרטי ניתן לבטל עד 12 שעות לפני השיעור.

מחירון

נמסטה
ניתן להצטרף לכל השיעורים פרונטלי וגם בזום.
 על מנת להצטרף בזום נא לסמס מראש.

namaste.jpg

מנוי 

חופשי חודשי

400 ₪ לחודש

פעמיים בשבוע

340 ₪ לחודש

פעם בשבוע 

240 ₪ לחודש
 

כרטיסיה

שיעור בודד

80 ₪

שיעור ניסיון
תשלום סמלי של 50 ₪

פתוח לשנה

700 ₪ ל10 שיעורים
 

שיעור פרטי

220 ש"ח ליחיד

בתוספת 50 ₪ לכל תלמיד נוסף

  1. התשלום כולל דמי הרשמה וביטוח.

  2. התשלום הוא מראש, במזומן, בצ'ק ל-1 בחודש או בהעברה באמצעות אפליקציית ביט.

  3.  לא ניתן להקפיא מנוי.

  4. אין החזרת כספים על אי הגעה לשיעורים מכל סיבה שהיא.

  5. שיעור פרטי ניתן לבטל עד 12 שעות לפני השיעור.